Werkwijze van stichting StreetliveTV

Werkwijze Stichting StreetliveTV

Stichting Streetlive TV is sinds 2005 werkzaam in diverse 12062009143 copy
gemeenten in Nederland. De stichting zoektactief naar partners (gemeente, wijkcentra, jongerenwelzijn, scholen en bedrijven) en fondsen om jongeren in Nederland de kans te geven deel te nemen aan een van hun projecten.

De projecten helpen jongeren aanwijsbaar om beter te functioneren op school en in de maatschappij.

Jongeren kansen geven en ze leren hun eigen kansen te creëren!

Over ons

Professionele mediamakers (cameramensen, geluidtechnici, editors) en coaches runnen de stichting. Behalve voor hun werk hebben zij oog voor de maatschappij met de focus op jongeren.

Zij leren jongeren hun eigen verhaal te vertellen. De jongeren gaan op hun beurt de samenwerking aan met buurtbewoners, jongerenwerkers en natuurlijk met de stichting. Op die manier wordt de participatie van jongeren in hun sociale omgeving vernieuwd.

Sociale cohesie versterken

Dit levert bijzondere producten op én een hernieuwde kennismaking van jongeren met hun omgeving. In de filmprojecten tonen en duiden jongeren hun straatcultuur – wat is straatcultuur en waarom ze doen wat ze doen. Daarnaast gaan jongeren als onderdeel van het project het gesprek aan met buurtbewoners, jongerenwerkers, wijkagenten en gemeentemedewerkers. Verrassende conclusie van deze gesprekken is vaak dat de jongeren eigenlijk hetzelfde willen als de buurtbewoners om hen heen. Een goeie buurt waar je fijn woont, veilig bent en jezelf kunt zijn.