MOOOVES To Work

MOOOVES TO WORK

MOOOVES TO WORK is bedoeld voor (niet uitkeringsgerechtigden) werkzoekenden van 18 tot 27 jaar,
die moeite hebben om zichzelf (terug) naar school, een
stageplek of werk te begeleiden. Dit project motiveert hen Screen Shot 2014-06-10 at 1.21.37 PMom een nieuw perspectief op opleiding, werk en een maatschappelijk leven te vinden. Daarbij wordt niet alleen intensief samengewerkt met relevante ketenpartners, maar ook met lokale ondernemers. Het doel is om jongeren te laten beseffen dat zij de buitenwereld proactief tegemoet moeten treden om hun eigen kansen te vergroten.

Hoe werkt het?

Stichting Streetlive TV bepaalt in overleg met de opdrachtgever de precieze doelgroep. Voorwaarde is dat de geselecteerde  jongeren optimaal gemotiveerd zijn. Deze groep jongeren krijgt te maken met korte inspirerende workshops en doelgerichte trainingen, gericht op de doorstroom naar een werkstage, betaalde baan of zelfs het starten van een zelfstandige onderneming. Onderwerpen zijn onder meer: talentontwikkeling, zelfvertrouwen, gespreks- en presentatietechnieken, structuur, solliciteren, netwerken, pitchen en leiderschap. Vrijwilligers uit het bedrijfsleven, met name ondernemers en directeuren worden als mentor aan deze jongeren gekoppeld. De jongeren krijgen zo een realistische kijk op het werkende leven. Bovendien vergemakkelijkt het netwerk van de mentoren het vinden van stage- en werkplekken. De wisselwerking tussen mentor en werkzoekenden werkt zowel bij de jongeren als de ondernemers enorm stimulerend.

Succesfactoren?

  • Jongeren nemen zelf de regie over hun leven
  • Jongeren maken zelf actief verbinding met hun leefomgeving
  • Jongeren ontwikkelen hun talenten, creëren eigen kansen en ontwikkelen sociale competenties
  • Jongeren keren terug in de maatschappij waar zij proactief kunnen functioneren
  • Jongeren werken aan hun toekomstperspectief en krijgen een realistische kijk op de arbeidsmarkt
  • Schooluitval en jeugdwerkloosheid worden verminderd
  • Jongeren, professionals en gemeente vinden een gemeenschappelijke verbinding die verdere samenwerking initieert en stimuleert.