Moooves the city

MOOOVES THE CITY

MOOOVES THE CITY is een participatie- en OLYMPUS DIGITAL CAMERA
bewustwordingsproject. Het betrekt jongeren als een potentiële en samenwerkende partner bij de gemeenschap. Jongeren starten met een onderzoeks-traject en het maken van filmpjes en eindigen met een door henzelf georganiseerde jeugdconferentie voor jongeren, beleidsmakers, ondernemers en andere (maatschappelijke) ondernemers. Welke onderwerpen worden behandeld, bepalen de jongeren zelf. Thema’s kunnen zijn: jeugdparticipatie, aansluiting school & arbeid, jeugdwerkeloosheid, zorg, sociale innovatie en huisvesting.

Hoe werkt het?

In overleg met de opdrachtgever stelt Stichting StreetliveTV diverse groepen jongeren voor het project samen. De stichting benadert scholen, jongerenwerk, (sport)verenigingen en (vrijwilligers)organisaties binnen de gemeente om een zo groot mogelijke diversiteit te krijgen. De jongeren gaan nu aan de slag met de door hen gekozen onderwerpen. Zij benaderen relevante personen, doen research, interviewen en maken daar eventueel leuke filmpjes of een korte reportage over. Tevens worden denktanks samengesteld. Hierin brainstormen jongeren samen met beleidsmedewerkers, scholen, ondernemers en andere (maatschappelijke) organisaties.  Uiteindelijke organiseren de jongeren onder begeleiding van mentoren een conferentie. Hier laten zij hun filmpjes zien of geven een presentatie of workshop. Gedurende het hele traject trainen professionals de jongeren op het gebied van film, media, onderzoek, presentatie en organisatie.

Succesfactoren?

  • Jongeren denken actief mee in de veranderende maatschappij.
  • Een positieve omslag vindt plaats in zowel de rol van de jongeren als ook de gemeente.
  • Jongeren veranderen hun denken en doen door actieve betrokkenheid.
  • Jongeren ontwikkelen creatieve talenten (mediaproductie/organisatie).
  • Jongeren leren zichzelf presenteren.
  • Jongeren laten een positief beeld van zichzelf zien aan de omgeving.
  • Jongeren ontwikkelen eigenwaarde en nemen verantwoordelijkheid.
  • Jongeren geven op een positieve manier mede vorm aan hun leefgebied.
  • Jongeren, professionals en gemeente vinden verbinding, die verdere samenwerking initieert en stimuleert.

Powered by download