StreetliveTV

StreetliveTV

StreetliveTV is een project waarin jongeren met P1030024
professionele televisiemakers samen werken aan een film over hun (straat)cultuur. Maar dat is eigenlijk ‘slechts’ het eindresultaat. Minstens zo belangrijk is het proces waarin jongeren serieus genomen worden, gehoord worden en waar hun mening ertoe doet. Door de jongeren zelf te laten filmen en vertellen over hun wijk, hun straat en hun gedrag worden ze ook gedwongen om letterlijk naar zich zelf te kijken. Voor het maken van een film is het immers nodig om het gefilmde materiaal te bekijken en te beoordelen. En daarmee dus zichzelf de maat te nemen. Ook zetten zij hun eigen zienswijze en beleving af tegen die van de buurtbewoners, jongerenwerkers, gemeentemedewerkers en andere stakeholders in hun buurt. Dit leidt vaak tot inzicht bij beide kanten en tot meer cohesie in de wijk

Sinds 2005 draait StreetliveTV in verschillende gemeenten in Nederland. Stichting StreetliveTV initieert deze projecten in wijken waar zich incidenten met (groepen) jongeren voordoen.

Hoe werkt het?

Stichting StreetliveTV bedenkt waar zo’n traject van nut kan zijn. Informatie komt uit berichtgeving in de pers, tips vanuit ons netwerk, etc. Ook kan een gemeente of wijkvereniging de Stichting inhuren om een traject uit te zetten.

Eerst wordt het contact gelegd met de jongeren en een selectie gemaakt van jongeren die echt gedreven zijn om met het project aan de slag te gaan. Daarna worden zij getraind in de verschillende technieken die nodig zijn voor het maken van een film. Ze zetten vervolgens zelf het draaiboek op en gaan mensen interviewen die zij belangrijk vinden voor het vertellen van hun verhaal. De film wordt getoond op een premièreavond voor jongeren, ouders, familie, burgemeester en wethouders, jongerencoaches en beleidsmedewerkers. De filmmakers organiseren deze avond zelf. Na de film is er ruimte voor discussie over de gekozen invalshoek en betekenis ervan voor de jongeren en hun omgeving. Ook deze discussie wordt geleid door de jongeren.

Buiten de opleiding van de groep is er ook ruimte voor de talentontwikkeling van individuele jongeren.

Succesfactoren

  • Jongeren maken zelf een film: talentontwikkeling.
  • Jongeren worden gecoacht op vaardigheden.
  • Jongeren laten gemeente zien welke onderwerpen voor jongeren van belang zijn.
  • Methode om problemen in de wijk vanuit positief perspectief te benaderen.
  • Jongeren krijgen een gezicht en een identiteit.
  • De vooroordelen rondom hangjongeren worden verminderd.
  • Sociale cohesie in buurten wordt versterkt. Jongeren, professionals en gemeente gaan na vertoning film met elkaar in gesprek.
  • Verdieping samenwerking jeugdprofessionals, beleidsmakers en politiek.