Studio Mind the Gap

Studio Mind the Gap

Het antwoord van Stichting StreetliveTV op de hoge schooluitval enIMG_4202
werkloosheid onder jongeren is Studio Mind the Gap. De studio is een (leer)onderneming voor jongeren op het snijvlak van school, stage en werk. Een proeflocatie waar jongeren spelenderwijs leren plannen en organiseren én zowel zelfstandig als in groepsverband leren werken. Tegelijk worden zij creatief uitgedaagd en ontdekken en ontwikkelen zij hun talenten. Samen met professionele televisiemakers, trainers en mentoren produceren ze lokale media-items en organiseren lokale evenementen voor de gemeente of het bedrijfsleven. Door het krijgen en nemen van verantwoordelijkheden groeit hun bewustzijn. Daardoor zijn ze beter in staat om een vervolgopleiding te kiezen en door te stromen naar vervolgonderwijs.

Hoe werkt het?

Stichting StreetliveTV benadert en enthousiasmeert jongeren via school. Professionele filmmakers en coaches trainen deze representatieve groep jongeren in de verschillende technieken die nodig zijn voor het maken van een media-item of bij het organiseren van een evenement. Daarbij wordt de nodige aandacht besteed aan planning en organisatie, maar bijvoorbeeld ook aan gesprekstechnieken en sociale vaardigheden. De focus ligt op persoonlijke competenties die helpen om beter te functioneren in de maatschappij. De stichting koppelt jongeren individueel aan een mentor uit het bedrijfsleven. De mentoren begeleiden de jongeren met praktische ervaring bij de bedrijfsvoering van de studio. Uiteindelijk organiseert de groep een evenement waarbij het media-item wordt gepresenteerd. Daarbij worden vrienden, ouders, familie,burgemeester, wethouders, ondernemers, schooldirecteuren, mentoren en eventueel andere belangstellenden door de jongeren zelf uitgenodigd.

Succesfactoren

  • Jongeren ontwikkelen creatieve talenten (mediaproductie/evenementenorganisatie)
  • Jongeren worden gecoacht bij het ontwikkelen van vaardigheden.
  • Jongeren leren plannen en organiseren en stellen zich ondernemend en proactief op.
  • Jongeren slaan zelf een brug tussen gemeenschap, school en bedrijfsleven
  • Jongeren creëren hun eigen kansen in de maatschappij.
  • Schooluitval wordt verminderd waardoor sociale voorzieningen worden ontzien.
  • De aansluiting van scholen met de arbeidsmarkt wordt verstevigd.
  • Jongeren, professionals en gemeente vinden een gemeenschappelijke verbinding die verdere samenwerking initieert en stimuleert.

Powered by

  ScanFondsHomeOver